Ett bra val

Ett bra val.

Stockholmsvedlager har som målsättning att vara ett bra alternativ för alla er som vill köpa björkved av ett seriöst företag som tar sitt ansvar för miljön och sina kunderna.

Vi tillverkar idag all ved vi säljer i vår fabrik i Vallentuna vilket medför att transporterna blir förhållandevis korta ut till våra kunder som finns över hela Stockholms län. Alla våra lastbilar är miljö godkända och uppfyller de senaste kraven. Råvaran (stockarna) levereras till oss av två olika företag Mellanskog och Sveaskog de båda är jättar inom skogs branschen vilket säkerställer att vi får in tillräckligt mycket råvara och att det är framtaget på rätt sätt för miljön och skogen.

Tillverkningen av ved görs på fyra sätt:
Ca 4000 kbm tillverkas på senvintern som torkar till nästkommande höst och vinter som då körs in och töms samt kontrolleras på lagret. Där efter blir det till storsäckar som vi levererar hem till våra kunder.

Ca 7500 kbm till klyvs och torkas i våra torkugnar, det tar ca 48 timmar att torka ca 30 kbm ved i varje tork. Våra torkar värms av bio bränsle som tex. restmaterial från vedklyvningen och det som sorteras bort vid småsäcks packningen mm.
Även denna ved körs in på lagret och blir till storsäckar och småsäckar som levereras till våra kunder.

På våren när efterfrågan på torr ved inte är så stor använder vi veden från torkarna till att göra småsäckar för leverans nästkommande höst och vinter.

På våren tillverkar vi även ny klyvd ved till de kunder som vill köpa sin ved till näst kommande vinter och låta den torka över sommaren hemma. Veden är då lite billigare!

All vår ved kapas och klyvs med eldrivna ved maskiner från Köllefors maskin i Kisa. dessa maskiner är driftsäkra och har en hög kapacitet.

Nästan all ved som säljs på varuhusen är i dagsläget importerad från Baltikum och Ryssland.
Även det flesta återförsäljare i Stockholms län importerar sin ved därifrån.

Råvaran avverkas oftast utan kontroll om återväxt (ny plantering av skog) och miljö hänsyn.
Torkas i torkugnar som värms med naturgas eller olja.
Veden tillverkas och packas ofta under usla förhållanden till svält löner.
Den veden transporteras långa sträckor oftast med väldigt gamla och dåliga lastbilar.
Transporteras dessutom på färja över Östersjön.

Vi tror att Stockholmsvedlager AB är på rätt väg.

Stockholms Vedlager, ett bra miljöval.

© 2004-2019 Stockholms Vedlager AB
 - Design: Fons AB